Pom-Bär nagradna igra Jolly barvice

Jolly barvice

Pozdravljeni,

sodelovanje v nagradni igri je večje od pričakovanj, ki smo jih imeli na podlagi preteklih izkušenj.

Barvice se pošiljajo enkrat mesečno, saj nam jih tudi dobavitelj tako dobavlja. 

 

Za zamudo pri pošiljanju se vam opravičujemo ter se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.

 

 

 

 

 

 

POŠLJITE 7 NALEPK

(izrezanih iz vrečk Pom-Bär) IN

PREJMITE JOLLY BARVICE.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Jolly barvice

Kaj potrebuješ:

  Jolly barvice

  Nasveti:

  Pošljite 7 nalepk (izrezanih iz vrečk) in prejmite Jolly barvice.

   

  Nakup ni pogoj za sodelovanje.

  Pošljite logotip Jolly in sodelujte v nagradnem žrebanju (27. 7. 2021) za 1 od 100 Jolly barvic.

   

  Več o Jolly-ju si lahko preberete tukaj. In potem pod tukaj povezavo do:

  www.jolly-shop.eu/sl

   

  Navodila in pravila za sodelovanje v promocijski aktivnosti
  "POM-BÄR in JOLLY BARVICE"

  1. člen
  (splošne določbe)

  Ta pravila določajo način izvedbe promocijske aktivnosti »Pom-Bär in Jolly barvice« (v nadaljevanju: promocijska aktivnost). Organizator promocijske aktivnosti je Intersnack, d. o. o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

  Pravila promocijske aktivnosti so javno objavljena na spletni strani www.pombar.si.

  S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v promocijski aktivnosti.

  2. člen
  (namen, kraj in trajanje promocijske aktivnosti)

  Namen promocijske aktivnosti je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Pom-Bär ter posredno pospeševanje prodaje.

  Oglaševanje in udeležba v promocijski aktivnosti poteka skladno s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje organizator promocijske aktivnosti na slovenski trg.

  Promocijska aktivnost se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od četrtka, 1. aprila 2021 do vključno sobote, 31. julija 2021 do 24.00 ure (oz. tudi po tem datumu, če bodo po trgovinah prisotni še izdelki Pom-Bär s promocijskimi nalepkami).  

  Promocijska aktivnost se komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

  3. člen
  (pogoji sodelovanja)

  V promocijski aktivnosti lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

  Zaposleni v družbi Intersnack, d. o. o.. oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v promocijski aktivnosti. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani organizatorja. Vsako takšno sodelovanje se šteje kot neveljavno.

  Pogoj za sodelovanje v promocijski aktivnosti je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili. Šteje se, da s sodelovanjem v promocijski aktivnosti udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi s promocijsko aktivnostjo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v promocijski aktivnosti.

  Udeleženci promocijske igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja uvrščamo strošek dostopa do interneta, strošek pošiljanja risb itn.

  4. člen
  (način sodelovanja)

  Promocijska aktivnost poteka na medvedkih Pom-Bär, ki so opremljeni s promocijskimi nalepkami. Medvedki Pom-Bär so:
      Pom-Bar, original 65 g;
      Pom-Bär, original 100 g;
      Pom-Bär, ketchup 65 g;
      Pom-Bär, sir 65 g;
      Pom-Bär, kisla smetana 65 g.

  V promocijski aktivnosti lahko sodelujejo le posamezniki (fizične osebe). Vsak, ki na naslov organizatorja promocijske aktivnosti pošlje sedem (7) promocijskih nalepk, izrezanih iz vrečk medvedkov Pom-Bär, prejme Jolly barvice Aqua. Sodelujoči mora poleg sedmih (7) promocijskih nalepk priložiti tudi svoje osebne podatke. Zahtevani podatki so: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj pošte (če otrok nima veljavnega dokumenta, mora pripisati ime in priimek staršev ali skrbnika).

  Sodelujoči bo na naslov, ki ga je navedel, prejel nagrado. V promocijski aktivnosti je mogoče sodelovati večkrat.

  Nakup ni pogoj za sodelovanje v promocijski aktivnosti. Tudi brez nakupa lahko sodelujoči prejmejo Jolly barvice. Vsak lahko sodeluje v nagradnem žrebanju, v katerem lahko prejme 1 od 100 Jolly barvic.

  Jolly barvice: jolly-shop.eu/sl/izdelka/supersticks-aqua-12-barvice/

  Vsak, ki želi sodelovati v nagradnem žrebanju, mora narisati logotip Jolly ter logotip skupaj z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj pošte) poslati na naslov organizatorja. S tem, ko pošlje logotip se šteje, da se strinja s temi pravili promocijske aktivnosti.

  Vsak lahko pošlje neomejeno število logotipov in vsi sodelujejo v nagradnem žrebanju. Upoštevani bodo logotipi odposlani do vključno 23. julija 2021 (datum poštnega žiga).

  5. člen
  (nagradno žrebanje in nagrada)

  Nagradno žrebanje bo organizirano za vse, ki bodo poslali logotip Jolly.

  V nagradnem žrebanju bodo vključene vse prejete pošiljke, ki bodo ustrezale pogojem iz 4. člena. Morebitne stroške sodelovanja (kilometrina, poštnina …) nosijo udeleženci promocijske aktivnosti.

  Če bodo prejeti manjkajoči ali napačni podatki, bo organizator takšno pošiljko razglasil za neveljavno. Ravno tako, bo organizator poslano pošiljko, ki ne bo frankirana oziroma bo nepravilno frankirana, razglasil za neveljavno. Odločitev o razglasitvi prijave za promocijsko aktivnost ali pošiljke za neveljavno je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna.

  Nagradno žrebanje bo v torek, 27. julija 2021 ob 11.00 uri na sedežu organizatorja. V nagradnem žrebanju bo podeljenih 100 Jolly barvic.

  Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v družbi organizatorja. Žrebanje ne bo javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom promocijske aktivnosti in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje se bo izvedlo s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice (prejetih risb) sodelujočih izžreba dobitna nagrade. Žrebanje se zaključi, ko so izžrebani vsi nagrajenci.

  Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala tudi veljavnost prijav sodelujočih. Če izžrebana pošiljka v promocijski aktivnosti ne bo veljavna, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban sodelujoči, ki bo ustrezal zahtevam promocijske aktivnosti.

  O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.
  Rezultati žrebanja do dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

  Nagrade (Jolly barvice) podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.

  Vrednost Jolly barvic Aqua: jolly-shop.eu/sl/izdelka/supersticks-aqua-12-barvice/ (16. 3. 2021) je 11,99 €.

  Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Nagrajenci so v skladu z Zakonom o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko. Če bo določen nagrajenec izžreban štirikrat oz več kot štirikrat, bo pozvan za predložitev davčne številke. Organizator bo v tem primeru odvedel akontacijo za dohodnino.

  6. člen
  (pošiljanje nagrad)

  Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

  Izžrebanec bo na naslov, ki ga je poslal ob logotipu ali nalepkah, prejel Jolly barvice. Jolly barvice bodo dostavljene po Pošti Sloveniji.

  Organizator ne odgovarja za dostavo nagrad ter ne odgovarja za morebitna izgubljena ali poškodovane pošiljke (nagrade) oz. morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
  Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

  Če bo poslana nagrada vrnjena organizatorju, se šteje, da jo je nagrajenec zavrnil. Ta nagrada nato ostane organizatorju kot ne podeljena in se lahko uporabi za druge namene.

  Strošek dostave nagrad po pošti bo poravnal organizator promocijske aktivnosti.

  S poslano nagrado prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad (Jolly barvic) v zgoraj zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko:
      sodelujoči ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
      se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
      se pojavi dvom o originalnosti nalepk (niso izrezani iz embalaž);
      sodelujoči ni oddal pravilnih osebnih podatkov.

  7. člen
  (objava nagrajencev)

  Seznam izžrebancev bo objavljen na spletni strani www.pombar.si najkasneje v 14 delovnih dneh po zaključku žrebanja. Seznam preostalih prejemnikov Jolly barvic (vseh, ki so poslali sedem (7) nalepk, izrezanih iz izdelkov Pom-Bär izdelkov) ne bo javno objavljen, ampak se bo hranil pri organizatorju.

  Vsi izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani www.pombar.si oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to promocijsko aktivnost, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.


  8. člen
  (varstvo osebnih podatkov)

  Organizator promocijske aktivnosti se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 1) ter da jih bo uporabljal izključno za namen, za katerega jih je pridobil.

  Poleg Zakona o varstvu osebnih podatkov bodo osebni podatki varovani tudi skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Uradni list RS, št. 13/2007-IPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

  V skladu z GDPR sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v promocijsko aktivnost "Pom-Bär in Jolly barvice".
   
  Za prijavo v promocijsko aktivnost se šteje oddaja 7 nalepk ali logotipa Jolly.

  Splošni pogoji promocijske aktivnosti vključujejo tudi sledečo izjavo:

  »Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili promocijske aktivnosti. Dovoljujem, da podjetje Intersnack, d. o. o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te promocijske aktivnosti. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov nagrada@intersnack.si ali po pošti na Intersnack, d. o. o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021 oz. dokler bodo promocijske nalepke na medvedkih Pom-Bär.«

  Organizator bo v vlogi upravljalca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednja namene:
      izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
      obveščanju nagrajencev o rezultatih žrebanja in pošiljanje nagrad (samo za način sodelovanja z logotipom Jolly);
      pošiljanje nagrad;
      objavo nagrajencev na spletni strani promocijske aktivnosti (velja samo za nagrajence).

  Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te promocijske aktivnosti bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolj dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

  Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Intersnack, d. o. o. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te promocijske aktivnosti.
  Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

  Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

  Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega. V primeru, da je bila zahtevana davčna številka, se davčna številka in davčna izpostava nagrajencev hrani 5 let od podelitve nagrade oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

  Sodelujoči je seznanjen, da:
      lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke otroka;
      lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov;
      lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre;
      lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov;
      lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
      lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

  Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova nagrada@intersnack.si ali na naslovu Intersnack, d. o. o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji promocijske aktivnosti, vloži pri Informacijskem pooblaščencu RS.

  9. člen
  (dodatne informacije)

  Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre www.pombar.si.

  Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo promocijske aktivnosti rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge sodelujoče.

  Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo promocijska aktivnost korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), lahko organizator odpove promocijsko aktivnost. O tem mora obvestiti udeležence. To bo storjeno na spletni strani www.pombar.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

  Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih promocijske aktivnosti bo organizator udeležence obveščal na spletni strani www.pombar.si.

  Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s promocijsko aktivnostjo oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

  Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakor koli povezane s promocijsko aktivnostjo, ki je predmet tega pravilnika ter za vse udeležence promocijske aktivnosti, ki s sodelovanjem v njej soglašajo s temi pravili.

  Morebitne spore, nastale v zvezi s promocijsko aktivnostjo, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: nagrada@intersnack.si.


  Ljubljana, 16. 3. 2021

  Intersnack, d. o. o.

   

  Seznam nagrajencev - nagradno žrebanje: 27. 7. 2021

   

  LANA CANKOSKI, MARIBOR

  TEO CANKOSKI, MARIBOR

  ŽAN ERIK ELBERT, CERŠAK

  MOJCA OCEPEK, ZAGORJE

  PRIMOŽ OCEPEK, ZAGORJE

  IRIS RASPERGER, SLOVENSKE KONJICE

  EMA ŠPILAK ZADRAVEC, BODONCI

  NAJA KOS, ZAGORJE OB SAVI

  JULIJA HUNJET, MUTA

  ANITA HANJŽE, TRBONJE

  UROŠ SMOLAR, TRBONJE

  ELA BRAKIČ, LJUBLJANA

  EMA BRAKIČ, LJUBLJANA

  LEON SINANOVIČ, LJUBLJANA - POLJE

  TIAN SINANOVIČ, LJUBLJANA - POLJE

  EVA CERAR, KRESNICE

  ZARA KRALJ, VODICE

  DARKA HORVAT, LJUBLJANA

  TANAJ HARC, CERŠAK

  DANAJA GRANDA, POLENŠAK

  SIMONA STRAŠEK, ŠMARTNO OB DRETI

  NATALIJA SLAPNIK, ŠMARTNO OB DRETI

  JOŽE SLAPNIK, ŠMARTNO OB DRETI

  ALEKSEJ STEVANOVIČ, VELENJE

  JASMINA LIPAJ, ŠENTJERNEJ

  JASMINA KOTAR, IVANČNA GORICA

  ANJA PUNGERČAR OGRIN, DOMŽALE

  TEJA CIMPERMAN, POLZELA

  SOFIJA ĆIRIĆ, ŠMARJEŠKE TOPLICE

  ALJAŽ VIRANT, BOŠTJAN

  LARISA KUSTEC, LOVRENC NA POHORJU

  FRANCI HAMERŠAK, PTUJ

  ŠPELA MARKUN, GOLNIK

  NELI PUŠ, IVANČNA GORICA

  FILIP PUŠ, IVANČNA GORICA

  MELISA PUŠ, IVANČNA GORICA

  JAKA PLANKO, KOČEVJE

  MATEJ PLANKO, KOČEVJE

  TANAJA DOJNIK, RUŠE

  SAMANTA DOJNIK, RUŠE

  JERNEJA DEBEVC, LJUBLJANA

  ANŽE DRENOVEC, SENOVO

  EVA DRENOVEC, SENOVO

  BARBARA LEŠNIK, ZAVRČ

  NIKA RATAJC, MARIBOR

  TIM HORVAT VIDMAR, VIŠNJA GORA

  NIK HORVAT VIDMAR, VIŠNJA GORA

  LUKA RATAJC, MARIBOR

  GORDANA GRUJIĆ, LJUBLJANA

  NIK NEŽMAH, TEHARJE

  ELIS FATUR, KNEŽAK

  MENEJA HLEBEC, PESNICA PRI MARIBORU

  HELENA PRAZNIK, LJUBLJANA

  ANA ELA AJLEC, MARTJANCI

  TEO KUZMA, PUCONCI

  NADIA GAŠPAR, MORAVSKE TOPLICE

  JULIJA ADAMIČ, PUCONCI

  KAJA GLAVAČ, PUCONCI

  ZALA DUKIĆ, PUCONCI

  BINE PLEJ, PUCONCI

  TIN SUKIČ, FOKOVCI

  JAKOB KULIČ, PUCONCI

  LIAM KOLARIČ, MAČKOVCI

  KAJA ŠANTAVEC, PUCONCI

  ANEJ SLANA, PROSENJAKOVCI

  TIAN ČASAR, PUCONCI

  MATEO ŠESTAN, NOVA GORICA

  KATJA BOKAL, ČEMŠENIK

  FILIP DRAČINA BEBER, FRAM

  KARIN DRAČINA BEBER, FRAM

  ANASTASIJA STANKOVIĆ, POSTOJNA

  KLARA KOTNIK, VITANJE

  JANI GRUDNIK, ŠOŠTANJ

  GAL AJLEC, MARTJANCI

  OLIVIJA PESEC, CIRKULANE

  To top